Záruční podmínky

28.06.2016

BMC Vám blahopřeje ke koupi Vašeho nového produktu BMC. Naše jméno reprezentuje vysokou kvalitu, odolnost a funkčnost ve vývoji, výrobě a zpracování použitých materiálů, jako i pozoruhodný vzhled, který je výsledkem konceptu, designu a provedení.

Pro ujištění se, že váš vysoce kvalitní produkt BMC vám poskytne neomezenou zábavu a požitek z ježdění po mnoho let, je nutné, abyste dodržovali rady popsané v celé uživatelské příručce.

BMC dodává jízdní kola v TOP kvalitě pouze prostřednictvím autorizovaných prodejců BMC, kde jsou kola sestavena a odborně seřízena.

Finální připravenost pro jízdu a následní garance bezpečnosti při jízdě, obzvlášť specifické nastavení odpružení, převodů a brzd pro kupujícího, může být vykonaná jen autorizovaným a specializovaným BMC prodejcem.

Termín „kupující“ v tomto textu se vztahuje na koncového zákazníka.

Následující podmínky záruky určují služby poskytované BMC kupujícímu a požadavky na nárokování si reklamací.

 1. Záruka výrobce
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci při splnění následných podmínek.

 3. Produkty, které jsou kryté zárukou
 4. Záruka pokrývá jen rámy, pevné vidlice a komponenty vyrobené BMC (dále jako BMC produkty). Záruka pokrývá jen nové BMC produkty, které byly zakoupené u autorizovaného prodejce BMC. Všechny další části a díly jsou vyňaté z této záruky.

 5. Záruční doba
 6. BMC garantuje následní záruční doby od data koupě:

  Rám: 3 roky

  Lak: 2 roky

  Ostatní BMC produkty: 2 roky

  Majitelé kol od modelového roku 2011 mají možnost registrovat jejích rámy do 30-ti dnů od data koupě u autorizovaného prodejce BMC na webových stránkách BMC http://www.bmcbike.cz/bmc-servis/registrace-kola/. Tato registrace prodlužuje záruční dobu rámu z 3 na 5 let. Záruční doba není prodloužená po opravě nebo výměně rámu.

 7. Výjimky ze záruky
  • Technické změny vykonané na kole bez schválení výrobcem
  • Pozdější změny/doplnění zahrnující nekompatibilní a neoriginální díly
  • Opotřebované části/díly, jako například kuličková ložiska, kluzná ložiska, ložiskové šrouby a matky a podobně
  • Části a komponenty od jiných výrobců než BMC
  • Vyplývající poškození
  • Možnost opravy problému autorizovaným prodejcem BMC
  • Nevhodné použití nebo transport
  • Chybějící záruční prohlídka v předepsaném časovém období
  • Nevhodná údržba (Dbejte na uživatelskou příručku!)
  • Škoda způsobená chybějícím nebo nesprávným nastavením nebo opotřebeným komponentem/dílem
  • Následky pádu
  • Poškození, které vzniklo působením počasí nebo běžným opotřebením
  • Poškození, které vzniklo použitím nevhodných čisticích prostředků, aditiv nebo nářadím, jako například vysokotlaký myčka
  • Komerční půjčování/pronajímání
 8. Následující komponenty/části a situace jsou vyňaté ze záruky, nebo vedou k vyjmutí ze záruky:

 9. Rozsah záručních služeb

  BMC souhlasí dle těchto záručních podmínek, že poskytne následné služby v patřičných záručních dobách:

  • Oprava nebo výměna s použitím ekvivalentních částí/komponentů za uvážení BMC, poskytnutý model a/nebo barva náhrady se můžou lišit od původních;
  • Služby, které nejsou kryté zárukou a ty, které jsou v kompetenci autorizovaného prodejce BMC, jako například čištění kola doručeného v znečištěném stavu, jsou zpoplatněné v souladu s běžnými hodinovými sazbami, hodnotou materiálu a transportu;
  • Servis poskytnutý pod zárukou (oprava/výměna) neprodlužuje původní záruční dobu.
 10. Žádné jiné nárokování záruky není možné, kromě výše zmiňovaného.

 11. Podávání reklamace/nároku na záruku
 12. Reklamace/nároky na záruku se podávají vašemu autorizovanému prodejci BMC ve formě kompletního reklamačního formuláře, kopie záruční karty a dokladu o koupi.

 13. Záruční servisní prohlídky
 14. Kupující musí absolvovat garanční prohlídku u autorizovaného prodejce BMC po najetí 200 km od koupě kola nebo po uplynutí 3 měsíců od koupě. Garanční prohlídka umožní důkladné nastavení kola pro kupujícího a případné odhalení skrytých závad. Kupující musí dále absolvovat 3 servisní prohlídky u autorizovaného prodejce BMC po každých dalších najetých 1 000 km nebo jednou ročně. Servisní knížka slouží jako evidence pro zaznamenání servisních prohlídek.

 15. Výměna po nehodě
 16. BMC poskytuje službu jednou vyměnit rám po pádu. Tato služba je poskytovaná pro určité modely po registraci na webové stránce BMC (viz část 3). Prosíme, pro bližší detaily o službě „Výměna rámu po nehodě“ a její podmínky navštivte webovou stránku BMC – Výměna rámu po nehodě.

  Přejít na Výměnu po nehodě

 

Související informace týkající se záruky

 • Prodloužení záruky
  Pro jízdní kola od modelové řady 2011 BMC nabízí původnímu majiteli kola možnost rozšíření záruční doby na 5 let (místo 3 let). Záruka se týká poškození rámu vlivem vad materiálu nebo zpracování
 • Přejít na registraci kola

 • Výměna po nehodě
  Výměna po pádu je volitelná služba od BMC Switzerland AG, které Vám nabízí jednu příležitost výměny Vašeho rámu BMC se slevou 40% z jeho původní doporučené prodejní ceny.
 • Přejít na Výměnu po nehodě