Výměna rámu po nehodě

28.06.2016

Poskytnutí výměny rámu po nehodě koncovým zákazníkům

BMC Vám blahopřeje ke koupi vašeho nového produktu BMC. Naše jméno reprezentuje vysokou kvalitu, odolnost a funkčnost ve vývoji, výrobě a zpracování použitých materiálů, jako i pozoruhodný vzhled, který je výsledkem konceptu, designu a provedení.

Dokonce i při správném zacházení a údržbě vaše kolo není imunní vůči poškození, které není kryté zárukou.

Program výměny rámu po nehodě je nadstandartní služba poskytovaná BMC Switzerland AG (dále jako BMC), díky který máte možnost jednou vyměnit Váš rám BMC se slevou 40% z jeho oficiální původní doporučené maloobchodní ceny.

Následující postup a opatření řídí služby garantované kupujícímu jako součásti programu od BMC - Výměna rámu po nehodě, jako i nezbytné podmínky, které jsou nutné pro nárokování těchto služeb.

 

Postup

  1. Pročtete si ustanovení pro "Výměnu rámu po nehodě", které najdete níže.
  2. Stáhnete si formulář "Výměna rámu po nehodě" (formulář v anglickém jazyce).
  3. Vyplňte formulář "Výměna rámu po nehodě".
  4. Dovezte vaše zničené kolo, váš doklad o koupi a vyplněný formulář "Výměna rámu po nehodě" k vašemu nejbližšímu autorizovanému prodejci BMC.

 

Ustanovení pro výměnu rámu po nehodě

1. Nedílná součást záručních ustanovení v kupní smlouvě

Tato ustanovení programu výměny rámu po nehodě negarantují nezávislé uplatnění nároku. Po aktivaci (viz bod 2 níže) programu výměny rámu po nehodě se tyto ustanovení stávají nedílnou součásti záručních ustanovení BMC. Podmínky definované zárukou se stávají platnými podmínkami také pro nárokování výměny rámu po nehodě.

2. Aktivace programu výměny rámu po nehodě

Abyste mohli využít případnou výměnu rámu po nehodě, musíte vaše kolo/rám registrovat na webové stránce BMC http://www.bmcbike.cz/bmc-servis/registrace-kola/ do 30 dnů od data koupě.

Po uplynutí období 30 dnů od koupě kola/rámu již registrace není možná a nárokování výměny rámu po nehodě zaniká. Proto doporučujeme zaregistrovat vaše nové kolo nebo rám BMC hned po koupi. Registrace vám neumožní jenom využít případnou výměnu rámu po nehodě, ale také prodlužuje záruční dobu na váš rám z 3 na 5 let od data koupě. Rám obstaraný uplatněním výměny rámu po nehodě by měl být vyloučený z dalších možných výměn rámu po nehodě.

3. Modely zahrnuté  v programu výměny rámu po nehodě

Následující modely jsou zahrnuté v programu výměny rámu po nehodě:

2011 2012
2013
2014
2015/2016
silniční
silniční
silniční
silniční
silniční
-
impec
impec
impec
-
teammachine SLR01 teammachine SLR01 teammachine SLR01 teammachine SLR01 teammachine SLR01
roadracer SL01/02 roadracer SL01 roadracer SL01 -
-
timemachine TT01/02 timemachine TT01 & TM01/02 timemachine TM01 timemachine TM01 timemachine TM01
-
-
timemachine TMR01 timemachine TMR01 timemachine TMR01
racemachine RM01 racemachine RM01 racemachine RM01 -
-
pure PR01 pure PR01 -
-
-
-
-
granfondo GF01 granfondo GF01 granfondo GF01 Disc
-
-
-
-
crossmachine CX01
mtb mtb mtb mtb mtb
teamelite TE01 teamelite TE01
teamelite TE01 29 teamelite TE01 29 teamelite TE01 29
fourstroke FS01 fourstroke FS01 fourstroke FS01 29
fourstroke FS01 29 fourstroke FS01 29
speedfox SF01 speedfox SF01 -
-
speedfox SF01 29
trailfox TF01 trailfox TF01 trailfox TF01 29
trailfox TF01 29 trailfox TF01 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trvání oprávnění pro výměnu rámu po nehodě

Program výměny rámu po nehodě pokrývá celou záruční dobu.

5. Vyloučení z výměny rámu po nehodě

Všechny okolnosti, které vedou k zániku záruky BMC, také vedou k vyloučení z programu výměny rámu po nehodě. Navíc, rám může být vyměněný jenom jednou v programu výměny rámu po nehodě. Výměna rámu po nehodě zahrnuje:

  • následky pádu během řádného používání
  • poškození jinou příčinou, než vaší chybou a bez zapojení třetích stran

6. Míra poškození jako předpoklad pro nárokování výměny rámu po nehodě

Výměna rámu po nehodě se může uplatnit pouze pokud rám utrpěl újmu, která poškozuje jeho funkční schopnosti, a tudíž negativně ovlivňuje bezpečnou jízdu. Pokud rám není poškozený nebo poškození neodpovídá rozsahu uvedenému výše, nárokování výměny rámu po nehodě není možné.

7. Služby jako součást výměny rámu po nehodě

Kompletní rámová sada bude vyměněna jako výsledek výměny rámu po nehodě. Prosíme, obeznamte se s popisem příslušného modelu, abyste zjistili rozsah výměny. Poškozené komponenty, které nejsou součásti rámové sady, budou vyloučené z výměny rámu po nehodě. Rám může být vyměněný za přímý nastupující (aktuální) model, pokud stejný model již nelze dodat. Cena práce autorizovaného prodejce BMC není zahrnuta ve výměně rámu po nehodě.

8. Prosazování a zpracování výměny rámu po nehodě

Výměna rámu po nehodě má být oznámena vašemu autorizovanému prodejci BMC, spolu s vyplněným formulářem výměny rámu po nehodě, kopií záručního listu a s dokladem o koupi. Váš autorizovaný prodejce BMC bude informovat BMC o vašem požadavku výměny rámu po nehodě, včetně fotografií poškozeného kola a sériového čísla rámu. BMC posoudí okolnosti a doručí náhradu autorizovanému prodejci BMC v případě kladného rozhodnutí. Sestavení a základní nastavení musí být uskutečněné autorizovaným prodejcem BMC. Pokud tyto nezbytné předpoklady nemůžou být dodržené, jakékoliv nárokování výměny rámu může být zamítnuto.

Soubory ke stažení

Crash Replacement Form